Dodávateľ gumárenského závodu

1. Ťahový stroj: skúška pretiahnutia gumy 2. Skúšobná skrinka na starnutie: Môže sa použiť na skúšku starnutím gumy a plastov, elektrickej izolácie a iných materiálov na skúšku starnutím horúcim vzd...
Vývojový diagram systému prídavných zariadení inteligentnej ochrany životného prostredia (trojpodlažná štruktúra závodu) Vývojový diagram pomocného strojového systému pre inteligentnú miešačku na o...
Hnetače a mixéry sú skutočne v súlade so súčasnými výrobnými potrebami odvetvia, ale ich použitie nie je rovnaké a každý z nich má vlastnú potrebu. Konkrétne rozdiely sú nasledujúce. Rozdiel medzi hn...
Hnetač sa používa na plastifikáciu a miešanie gumy a plastov a je tiež vhodný na miešanie a miesenie viskóznych materiálov. Klasifikácia hnetača: Podľa štruktúry je možné ju rozdeliť na tlakový hneta...
Pomocný stroj na kaučukovej miešačke poskytuje rôzne kaučuky pre vnútorný miešač a pomocné zariadenia na dopravu, váženie a podávanie surovín. Zvyčajne zahŕňa: systém na váženie práškových sadzí, sys...