Gummifabrikkleverandør

1. Strekkmaskin: test gummiforlengelse 2. Aldringstestkasse: Den kan brukes til aldringstest av varm luft av gummi og plastprodukter, elektrisk isolasjon og andre materialer for å teste de akselerer...
Flytdiagram over hjelpeutstyrssystem for intelligent miljøvernblander (plantasjestruktur i tre etasjer) Flytdiagram over hjelpeutstyrssystem for intelligent miljøvernblander (firetasjes plantestruk...
Eltemaskiner og miksere er faktisk i tråd med dagens produksjonsbehov i industrien, men bruken av dem er ikke den samme, og hver har sin egen nødvendighet. De spesifikke forskjellene er som følger. F...
Eltemaskin brukes til plastifisering og elting av gummi og plast, og egner seg også til blanding og elting av tyktflytende materialer. Klassifisering av kneader: I henhold til strukturen kan den dele...
Hjelpemaskinen på gummiblanderen gir forskjellige gummier for den interne blanderen og hjelpeinnretningene for transport, veiing og mating av råvarene. Inkluderer vanligvis: veiesystem for karbon sva...