Доставчик на каучукова фабрика

1. Машина за опън: удължаване на тестовата гума 2. Тестова кутия за стареене: Може да се използва за тест за стареене на горещ въздух на каучукови и пластмасови изделия, електрическа изолация и друг...
Схема на спомагателната система на интелигентния миксер за опазване на околната среда (триетажна структура на растенията) Схема на спомагателна машинна система за интелигентен смесител за опазване ...
Тестомесителите и миксерите всъщност са в съответствие с текущите производствени нужди на индустрията, но употребата им не е еднаква и всеки има своя собствена необходимост. Конкретните разлики са ка...
Тестомесачката се използва за пластифициране и омесване на каучук и пластмаса, Подходяща е и за смесване и омесване на вискозни материали. Класификация на тестомесачката: Според структурата тя може д...
Спомагателната машина на каучуковия смесител осигурява различни каучуци за вътрешния миксер и помощните устройства за транспортиране, претегляне и подаване на суровините. Обикновено включва: система ...